Kult Pamięci
historia - pamięć - zapomnienie

historia
 bitwa pod Tannenbergiem
 kult marszałka Hindenburga
 pogrzeb Hindenburga
 historia powstania pomnika
 pomnik Tannenberg-Denkmal
 nowy symbol narodowy
 charakter ideologiczny pomnika
 dzieje pomnika
 Stalag IB Hohenstein
pamięć
 miejsca pamięci
 ślady pamięci-wycieczka pierwsza
 kult pamięci
 projekt
 zerwanie między pamięcią a historią
 Pierre Nora,Między pamięcią a historią:  Les lieux de Memoire (fragment)
 makieta pomnika
 lokalizacja
zapomnienie
 pomnik rozproszony
 wymazywanie historii
 stan obecny-szczątki

 archiwum
 bibliografia
 linki stron
 kontakt


Nagrodzone projekty konkursowe przyszłego pomnika Tannenberg


Walter und Johannes Krüger, Gode Wind, Dobry Wiatr (I miejsce)


Max Ronneburger, Deutscher Aar, Niemiecki Orzeł (II miejsce ex aequo)


Herman Esch, Arno Anke, Mazury (II miejsce)


Kurt Frick, Opfetag, Dzień Ofiary (III miejsce)

1  2  3 Wyróżnione projekty konkursowe


Herman Billing, Manneszucht, Narodziny człowieka (wyróżnienie)


Hermann Hosaeus, Siegesmal in Ostpreusen, Zwycięstwo Prus Wschodnich (wyróżnienie)


Wilhelm Kreis, Tann (wyróżnienie)

kult pamięci !Copyright © 2014   |   kult pamięci !    |   Wszelkie prawa zastrzeżone   |   kontakt: kult_pamieci@wp.pl   |   Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego   |