Kult Pamięci
historia - pamięć - zapomnienie

historia
 bitwa pod Tannenbergiem
 kult marszałka Hindenburga
 pogrzeb Hindenburga
 historia powstania pomnika
 pomnik Tannenberg-Denkmal
 nowy symbol narodowy
 charakter ideologiczny pomnika
 dzieje pomnika
 Stalag IB Hohenstein
pamięć
 miejsca pamięci
 ślady pamięci-wycieczka pierwsza
 kult pamięci
 projekt
 zerwanie między pamięcią a historią
 Pierre Nora,Między pamięcią a historią:  Les lieux de Memoire (fragment)
 makieta pomnika
 lokalizacja
zapomnienie
 pomnik rozproszony
 wymazywanie historii
 stan obecny-szczątki

 archiwum
 bibliografia
 linki stron
 kontakt


historia-pamięć-zapomnienie


Według politycznego założenia Tannenberg-Denkmal miał być miejscem oddania czci żołnierzom poległym w zwycięskiej bitwie pod Tannenbergiem, monumentem o narodowym charakterze, którego rolą było również rozbudzenie patriotycznego ducha w niemieckim narodzie. Wzniesiony został w latach 1924-1927, według projektu berlińskich architektów Waltera i  Johannesa Krügerów.

Od wielu lat Tannenberg-Denkmal nie istnieje.

Niniejsza strona poświęcona jest jego pamięci. Powstała z zebranych fragmentów informacji, szczątków wiedzy o przeszłości, resztek pamięci utraconej.

Historia, ujawnia pretekst powstania monumentu, dzieje, znaczenie i rangę narodową w latach jego świetności.

Pamięć, w tym wypadku nie stanowi zapisu przeżytej pamięci, lecz jest próbą uporządkowanego składania pamięci utraconej. To pamięć zebrana w formie archiwum.

Zapomnienie, jest równoznaczne z wymazaniem pamięci o monumencie. Dokonane wiele lat temu zniweczenie, rozgrabienie, rozproszenie jego niechcianych (obcych) szczątków, prowokuje do zadania podstawowych pytań:

Czy obecnie o Tannenberg-Denkmal należy mówić?
Oraz w jaki sposób należy o nim mówić?


kult pamięci !Copyright © 2014   |   kult pamięci !    |   Wszelkie prawa zastrzeżone   |   kontakt: kult_pamieci@wp.pl   |   Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego   |