Kult Pamięci
historia - pamięć - zapomnienie

historia
 bitwa pod Tannenbergiem
 kult marszałka Hindenburga
 pogrzeb Hindenburga
 historia powstania pomnika
 pomnik Tannenberg-Denkmal
 nowy symbol narodowy
 charakter ideologiczny pomnika
 dzieje pomnika
 Stalag IB Hohenstein
pamięć
 miejsca pamięci
 ślady pamięci-wycieczka pierwsza
 kult pamięci
 projekt
 zerwanie między pamięcią  a historią
 Pierre Nora,Między pamięcią a historią:  Les lieux de Memoire (fragment)
 makieta pomnika
 lokalizacja
zapomnienie
 pomnik rozproszony
 wymazywanie historii
 stan obecny-szczątki

 archiwum
 bibliografia
 linki stron
 kontakt


zerwanie między pamięcią a historią


Pomnik nie istnieje. To co pozostało, to smutne resztki wbite w ziemię, które latem zarastają chwasty. Niewielkie wzniesienie sztucznie usypanego wzgórza sugeruje, iż wiele lat temu stał tu narodowy monument-cel tysięcy odwiedzających to miejsce ludzi. Trudno w to dzisiaj uwierzyć zwiedzając pole zarośnięte chwastami. Dawna intensywność, gęstość, monumentalizm tego miejsca znanego obecnie jedynie z historycznych fotografii, kart pocztowych - dzisiaj zionie pustką, nicością, wymazaniem, zapomnieniem. Stojąc na pustym miejscu byłego mauzoleum łatwo jest odnaleźć pewien stan bezsilności i smutku wobec tego, co zanikło, bezwzględnie nieodwołalnej przeszłości, jej ucieczki, zapomnienia. Owa bezsilność towarzyszy również zbieraniu wspomnień-tych szczątków pamięci, zerwanej, utraconej.
Pomnik nie istnieje. Jego nikłe ślady można odnaleźć jedynie poprzez inne obiekty rzeźbiarskie, bryły architektoniczne-w migrujących, rozproszonych fragmentach.
Utracona pamięć-historia otwiera zatem nowe pole działania-pamięci archiwistycznej, która nie stanowi już zamierzonego zapisu przeżytej pamięci, lecz jest planowanym i zorganizowanym składaniem szczątków pamięci utraconej. Archiwum w tym wypadku będzie stanowiło próbę materializacji owej pamięci.kult pamięci !Copyright © 2014   |   kult pamięci !    |   Wszelkie prawa zastrzeżone   |   kontakt: kult_pamieci@wp.pl   |   Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego   |