Kult Pamięci
historia - pamięć - zapomnienie

historia
 bitwa pod Tannenbergiem
 kult marszałka Hindenburga
 pogrzeb Hindenburga
 historia powstania pomnika
 pomnik Tannenberg-Denkmal
 nowy symbol narodowy
 charakter ideologiczny pomnika
 dzieje pomnika
 Stalag IB Hohenstein
pamięć
 miejsca pamięci
 ślady pamięci-wycieczka pierwsza
 kult pamięci
 projekt
 zerwanie między pamięcią a historią
 Pierre Nora,Między pamięcią a historią:  Les lieux de Memoire (fragment)
 makieta pomnika
 lokalizacja
zapomnienie
 pomnik rozproszony
 wymazywanie historii
 stan obecny-szczątki

 archiwum
 bibliografia
 linki stron
 kontakt


bibliografia:


Ankersmit Frank, Narracja, Reprezentacja, Doświadczenie.
Studia z teorii historiografii,
Kraków 2004

Ettighoffer P.C. Tannenberg. Eine Armee wird zu Tode marschiert. Bremen, Germany

Fischer H., Tannenberg-Denkmal und Hindenburgkult,
Marburg 1990

Frenszkowski Klemens, Pamiętnik Warmiaka (wstęp i opracowanie Jan Chłosta, Olsztyn 2005)

Grzesiuk-Olszewska Irena, Polska Rzeźba Pomnikowa w latach 1945-1995, Warszawa 1995

Grenz Rudolf, Das Reichsehrenmal Tannenberg, w: Kreisbuch Osterode Ostpreußen, Osterode/Harz, 1977

Kossert Andreas, Mazury. Zapomniane Południe Prus Wschodnich.

Młotek Michał, Tajemnice Pogranicza. Nieznane fakty z historii Prus Wschodnich, 2013

Nora Pierre, Les lieux de memoire, t. 1-3, Paris: Gallimard
1984-1992

Nora Pierre, Społeczne funkcjonowanie symboli, w Symbol i poznanie. W poszukiwaniu koncepcji integrującej, red. Teresa Kostyrko, Warszawa 1987

Nora Pierre, Czas pamięci, przeł. Wiktor Dłuski. Res Publica Nowa, lipiec 2001: 37-43.

Orłowicz Mieczysław, Ilustrowany przewodnik po Mazurach Pruskich i Warmii, oprac. Grzegorz Jasiński, Andrzej Rzempołuch, Robert Traba, Olsztyn 1992, (wyd. poprawione z 1923 r.)

Pamięć, Etyka, Historia. Anglo-Amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych, red. Ewa Domańska, Poznań 2002

Remarque Erich Maria, Na zachodzie bez zmian, Kraków 1974

Refleksje Metodologiczne. Polsko-Niemieckie Miejsca Pamięci. Red. Robert Traba, Hans Henning Hahn, Warszawa 2013

Ricoeur Paul, Pamięć, Historia, Zapomnienie, Kraków 2006

Tietz Jurgen, Das Tannenberg-Nationaldenkmal. Architektur. Geschichte. Kontext, Berlin 1999

Traba Robert, Wschodniopruskość. Tożsamość Regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec. Borussia, Olsztyn 2007

Wańkowicz Melchior, Na tropach Smętka, wyd. IV, Warszawa 1980

Van Wehrt Rudolf, Tannenberg. Wie Hindenburg die Russen schlug, Berlin 1937

Vogelsang E., Aus der Geschichte des Reichsehrenmals Tannenberg, w: Zwischen den Kriegen, cz.2: Kultur im Preußenland der Jahre 1918-1939, red. U. Arnold, Luneburg 1987


kult pamięci !Copyright © 2014   |   kult pamięci !    |   Wszelkie prawa zastrzeżone   |   kontakt: kult_pamieci@wp.pl   |   Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego   |