Kult Pamięci
historia - pamięć - zapomnienie

historia
 bitwa pod Tannenbergiem
 kult marszałka Hindenburga
 pogrzeb Hindenburga
 historia powstania pomnika
 pomnik Tannenberg-Denkmal
 nowy symbol narodowy
 charakter ideologiczny pomnika
 dzieje pomnika
 Stalag IB Hohenstein
pamięć
 miejsca pamięci
 ślady pamięci-wycieczka pierwsza
 kult pamięci
 projekt
 zerwanie między pamięcią a historią
 Pierre Nora,Między pamięcią a historią:  Les lieux de Memoire (fragment)
 makieta pomnika
 lokalizacja
zapomnienie
 pomnik rozproszony
 wymazywanie historii
 stan obecny-szczątki

 archiwum
 bibliografia
 linki stron
 kontakt


Informacje dotyczące wystawy pt.: "Kult pamięci! Tannenberg- Denkmal".


http://www.bwa.olsztyn.pl/index.php/wystawy/archiwum/152-dorota-nieznalska.html


Wybrane recenzje:

"Przypominamy budowlę, którą wymazano z ludzkiej pamięci", Gazeta Wyborcza 27.02.2014

"Budowla, którą wymazano z ludzkiej pamięci", Gazeta Wyborcza 28.03.2014

"Zmierzch bogów pod Olsztynkiem", Gazeta Olsztyńska 1-2.03.2014

Tygodnik byłych mieszkańców Prus Wschodnich w Niemczech "Preußische Allgemeine Zeitung" ("Ostpreußenblatt" 11-15.03.2014)

Wywiad z Uwe Hahnkamp do audycji radiowej dla mniejszości niemieckiej "Allensteiner Welle".

Artykuł Alfreda Czesla dla tygodnika mniejszości niemieckiej w Polsce "Wochenblatt" 28.02-06.03.2014

Uwe Hahnkamp, "Wochenblatt" 14-20.03.2014

Uwe Hahnkamp, "Mitteilungsblatt" 03/2014

Alfred Czesla, "Kult pamięci- Tannenbergdenkmal", Mitteilungsblatt", 03/2014

Uwe Hahnkamp, "Kult der Erinnerung", "Mitteilungsblatt, 03/2014Pamięć i zapomnienie Czy? Jak? - pamiętać o pomnikach?

Panel dyskusyjny 20.03. 2014 BWA Galeria Sztuki w Olsztynie

http://www.bwa.olsztyn.pl/index.php/wystawy/archiwum/154-pamiec-i-zapominanie.html

"Demony z zapomnianego pomnika. Dyskusja o Tannenbergu", Gazeta Wyborcza 22-23.03.2014kult pamięci !Copyright © 2014   |   kult pamięci !    |   Wszelkie prawa zastrzeżone   |   kontakt: kult_pamieci@wp.pl   |   Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego   |