Kult Pamięci
history - remembrance - oblivion

history
 the Battle of Tannenberg
 the cult of Marshal Hindenburg
 Hindenburg's funeral
 the history of the appearance of the  monument
 the Tannenberg-Denkmal monument
 a new national symbol
 the ideological nature of the  monument
 the history of the monument
 Stalag IB Hohenstein
remembrance
 places of remembrance
 traces of memory - trip one
 the cult of memory
 the project
 broken links between memory and  history
 Pierre Nora, Between Memory and  History Les lieux de Memoire  (a fragment)
 a mock-up of the monument
 the location
oblivion
 the monument dispersed
 the erasure of history
 the present condition - debris

 the archive
 bibliography
 links
 contact


bibliography :


Ankersmit Frank, Narracja, Reprezentacja, Doświadczenie.
Studia z teorii historiografii,
Kraków 2004

Ettighoffer P.C. Tannenberg. Eine Armee wird zu Tode marschiert. Bremen, Germany

Fischer H., Tannenberg-Denkmal und Hindenburgkult,
Marburg 1990

Frenszkowski Klemens, Pamiętnik Warmiaka (wstęp i opracowanie Jan Chłosta, Olsztyn 2005)

Grzesiuk-Olszewska Irena, Polska Rzeźba Pomnikowa w latach 1945-1995, Warszawa 1995

Grenz Rudolf, Das Reichsehrenmal Tannenberg, w: Kreisbuch Osterode Ostpreußen, Osterode/Harz, 1977

Kossert Andreas, Mazury. Zapomniane Południe Prus Wschodnich.

Młotek Michał, Tajemnice Pogranicza. Nieznane fakty z historii Prus Wschodnich, 2013

Nora Pierre, Les lieux de memoire, t. 1-3,
Paris: Gallimard 1984-1992

Nora Pierre, Społeczne funkcjonowanie symboli, w Symbol i poznanie. W poszukiwaniu koncepcji integrującej, red. Teresa Kostyrko, Warszawa 1987

Nora Pierre, Czas pamięci, przeł. Wiktor Dłuski. Res Publica Nowa , lipiec 2001: 37-43.

Orłowicz Mieczysław, Ilustrowany przewodnik po Mazurach Pruskich i Warmii, oprac. Grzegorz Jasiński, Andrzej Rzempołuch, Robert Traba, Olsztyn 1992, (wyd. poprawione z 1923 r.)

Pamięć, Etyka, Historia. Anglo-Amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych, red. Ewa Domańska, Poznań 2002

Remarque Erich Maria, Na zachodzie bez zmian, Kraków 1974

Refleksje Metodologiczne. Polsko-Niemieckie Miejsca Pamięci. Red. Robert Traba, Hans Henning Hahn, Warszawa 2013

Ricoeur Paul, Pamięć, Historia, Zapomnienie, Kraków 2006

Tietz Jurgen, Das Tannenberg-Nationaldenkmal. Architektur. Geschichte. Kontext, Berlin 1999

Traba Robert, Wschodniopruskość. Tożsamość Regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec. Borussia, Olsztyn 2007

Wańkowicz Melchior, Na tropach Smętka, wyd. IV, Warszawa 1980

Van Wehrt Rudolf, Tannenberg. Wie Hindenburg die Russen schlug, Berlin 1937

Vogelsang E., Aus der Geschichte des Reichsehrenmals Tannenberg, w: Zwischen den Kriegen, cz.2: Kultur im Preußenland der Jahre 1918-1939, red. U. Arnold, Luneburg 1987

Translated by Marzena Beata Guzowska         

kult pamięci !Copyright © 2014   |   kult pamięci !    |   All rights reserved   |   contact: kult_pamieci@wp.pl   |   The project has been realised thanks to a grant from the Polish Ministry of Culture and National Heritage.   |