Kult Pamięci
historia - pamięć - zapomnienie

historia
 bitwa pod Tannenbergiem
 kult marszałka Hindenburga
 pogrzeb Hindenburga
 historia powstania pomnika
 pomnik Tannenberg-Denkmal
 nowy symbol narodowy
 charakter ideologiczny pomnika
 dzieje pomnika
 Stalag IB Hohenstein
pamięć
 miejsca pamięci
 ślady pamięci-wycieczka pierwsza
 kult pamięci
 projekt
 zerwanie między pamięcią a historią
 Pierre Nora,Między pamięcią a historią:  Les lieux de Memoire (fragment)
 makieta pomnika
 lokalizacja
zapomnienie
 pomnik rozproszony
 wymazywanie historii
 stan obecny-szczątki

 archiwum
fotografie prywatne
 bibliografia
 linki stron
 kontakt


Trasa zwiedzania pomnika


Osiem masywnych dwudziestometrowych wież tworzy słupy narożne pomnika. Przekrój ośmioboku wynosi 100 metrów, długość każdego z boków 40 metrów. Wieże są połączone 38 niszami poświęconymi pamięci pułków biorących udział w bitwie. 27 stopni schodów wejściowych prowadzi w dół na położony cztery metry niżej dziedziniec honorowy.

Każda z ośmiu wież wypełnia odrębne zadanie przywoływania na pamięć historii i oddawania jej czci w ramach upamiętnienia wielkiej bitwy. Najlepiej zapoznać się z całą budowlą, obchodząc wnętrze pomnika po okręgu (od wejścia w prawo).

Wieża 1 Wieża Wejściowa. Jednocześnie pomieszczenie warty honorowej Wehrmachtu przy sarkofagu Hindenburga oraz budynek administracji pomnika. Obok bramy wejściowej na tablicy z brązu są zapisane słowa, którymi Hindenburg podczas uroczystości otwarcia pomnika 18. września 1927 roku odparł kłamstwo o winie Niemiec za wybuch wojny i którymi wezwał naród do jedności: „Oskarżenie, iż to Niemcy ponoszą winę za tę największą z wszystkich wojen, odrzucamy my, odrzucają jednomyślnie wszystkie warstwy narodu niemieckiego!... Z czystym sercem ruszyliśmy do walki w obronie ojczyny i czystymi dłońmi wojsko niemieckie dobywało miecza... Zatem niechaj zawsze o ten pomnik pamięci rozbijają się wewnętrzne waśnie; niechaj będzie to miejsce, gdzie podają sobie dłonie wszyscy, których uduchowia miłość do ojczyzny i dla których niemiecki honor stoi ponad wszystkim!”

Wieża 2 Od 7. sierpnia 1934 do 2. października 1935 roku stał tu sarkofag Hindenburga.

Wieża 3 Wieża Prus Wschodnich. Służy przedstawieniu militarnych dziejów Prus Wschodnich od czasów prehistorycznych poprzez okres Zakonu i historię
prusko-niemiecką, aż po utworzenie Trzeciej Rzeszy. Obecnie nieukończona.

Wieża 4 Wieża Sztandarów. Sztandary wszystkich niemieckich pułków, które walczyły pod Tannenbergiem, są niemieckim symbolem ogromnego rozmachu tej bitwy. W stropie ponad sztandarami znajduje się świetlik w kształcie Żelaznego Krzyża.

Wieża 5 Wieża Hindenburga. Pierwsze spojrzenie zwiedzającego pada na tę wieżę i na wbudowaną w jej podstawę kryptę Hindenburga. Wznosi się ona dokładnie naprzeciw wejścia.

Nad wejściem do krypty, osłaniając ją, spoczywa olbrzymi wschodniopruski głaz narzutowy - tak wypełniono ostatnią wolę Wodza, który chciał, by pochowano go pod takim właśnie głazem. Dwa monumentalne, wykute w granicie i wysokie na cztery metry posągi żołnierzy strzegą wejścia niczym wartownicy. Kilka stopni prowadzi w dół w półmrok krypty, w której spoczywa Wódz z małżonką wespół z dwudziestoma swymi żołnierzami, których pochowano w bocznych sklepionych pomieszczeniach po lewej i prawej stronie. W przestrzeni rozbrzmiewa zaś - niesłyszalnie i napominająco - motto życiowe Hindenburga z krzyża przy jego sarkofagu: „Bądź wierny aż do śmierci!”

Ponad kryptą, wsparta na potężnych filarach, wznosi się wysoko ku górze Hala Hindenburga. Mierząca trzy i pół metra statua Wodza wypatruje z powagą odwiedzających.

Wieża 6 Wieża Żołnierska. Wieża Żołnierska służy szczególnemu uhonorowaniu niemieckiego żołnierza w boju. Zewnętrzna ściana rampy bez stopni - architektoniczna osobliwość - jest przyozdobiona mozaiką-płaskorzeźbą obrazującą los wojaka.

Ta wieża - na najwyższym piętrze udekorowana jeszcze jedną płaskorzeźbą z przedstawieniem pola bitwy - jest jednocześnie wieżą widokową.

Wieża 7 Wieża Ofiar Wojny. Dedykowana pamięci ofiar wojny światowej. Duży witraż, który dzięki oświetleniu nabiera jeszcze większego wyrazu, nadaje charakter tej przestrzeni. Na górnych piętrach mieści się archiwum pomnika.


Sponsor przekładu:

      Staffel-303-Verlag
      1  2  3  4  5 


kult pamięci !Copyright © 2014   |   kult pamięci !    |   Wszelkie prawa zastrzeżone   |   kontakt: kult_pamieci@wp.pl   |   Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego   |