Kult Pamięci
historia - pamięć - zapomnienie

historia
 bitwa pod Tannenbergiem
 kult marszałka Hindenburga
 pogrzeb Hindenburga
 historia powstania pomnika
 pomnik Tannenberg-Denkmal
 nowy symbol narodowy
 charakter ideologiczny pomnika
 dzieje pomnika
 Stalag IB Hohenstein
pamięć
 miejsca pamięci
pomnik Grunwaldzki
cmentarz w Sudwie
cmentarz w Drwęcku
mały Tannenberg
 ślady pamięci-wycieczka pierwsza
 kult pamięci
 projekt
 zerwanie między pamięcią a historią
 Pierre Nora,Między pamięcią a historią:  Les lieux de Memoire (fragment)
 makieta pomnika
 lokalizacja
zapomnienie
 pomnik rozproszony
 wymazywanie historii
 stan obecny-szczątki

 archiwum
 bibliografia
 linki stron
 kontakt


cmentarz w Sudawie


Cmentarz Ofiar Faszyzmu w Sudwie

Wieś Sudwa położona jest w Polsce w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Olsztynek.

W 1914 roku w okolicach Sudwy, stoczono walki pomiędzy wojskami niemieckimi a rosyjskimi, które w niemieckiej historiografii nazwano „bitwą pod Tannenbergiem”. Poległych w starciu żołnierzy pochowano w zbiorowych mogiłach na niewielkich, okolicznych cmentarzach.

W celu uczczenia spektakularnego zwycięstwa nad Rosjanami, w latach 1924-1927 Niemcy wybudowali Pomnik Chwały Rzeszy, znany również jako mauzoleum Hindenburga-monumentalny Tannenberg-Denkmal. W roku 1939 w ramach planowanej rocznicy związanej z historią powstania pomnika, nieopodal, w miejscowości Królikowo, wybudowano obozowisko przewidziane dla zaproszonych gości. Wybuch wojny przekreślił wszystkie dotychczasowe plany. Drewniane baraki zasiedlono jeńcami wojennymi. W ten sposób powstał obóz Stalag IB Hohenstein, jeden z większych na terenie Prus Wschodnich i największy w Europie Wschodniej.

Na powierzchni 35 ha znajdowało się ponad 120 baraków. Więźniami byli Polacy, Francuzi, Rosjanie, Włosi, Belgowie, Serbowie. Wszystkie grupy narodowościowe były od siebie izolowane. Szacuje się, że podczas wojny przebywało w nim 650 tysięcy jeńców. W wyniku wyczerpania, głodu, chorób, złego traktowania ok. 60 tys. z nich zmarło w obozie. Ich ciała grzebano na cmentarzu w Sudwie. Pochowano tam zwłoki 55 tysięcy jeńców w ponad 500 mogiłach.

Pamięć zmarłych uczczono w formie pomnika według projektu Ryszarda Wachowskiego.

Na terenie cmentarza znajduje się tablica z informacją:

„Na tym cmentarzu od września do 1939 do stycznia 1945 pogrzebano zwłoki ok 55000 jeńców polskich, radzieckich, francuskich, belgijskich i włoskich-ofiar obozu jenieckiego w Królikowie pod Olsztynkiem /Stalag I-B Hohenstein/. Po wojnie zwłoki jeńców francuskich i belgijskich przewieziono do rodzinnych krajów. Natomiast zwłoki jeńców włoskich ekshumowano na cmentarz włoski w Warszawie".

Cmentarz Ofiar Faszyzmu w Sudwie, fragment, fot. z 2013 r.


Tablica pamiątkowa cmentarza w Sudwie, fot. z 2013 r.


Pomnik według projektu Ryszarda Wachowskiego, fot. z 2013 r.

kult pamięci !Copyright © 2014   |   kult pamięci !    |   Wszelkie prawa zastrzeżone   |   kontakt: kult_pamieci@wp.pl   |   Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego   |