Kult Pamięci
historia - pamięć - zapomnienie

historia
 bitwa pod Tannenbergiem
 kult marszałka Hindenburga
Paul von Hindenburg
propaganda Deutsche Reich
 pogrzeb Hindenburga
 historia powstania pomnika
 pomnik Tannenberg-Denkmal
 nowy symbol narodowy
 charakter ideologiczny pomnika
 dzieje pomnika
 Stalag IB Hohenstein
pamięć
 miejsca pamięci
 ślady pamięci-wycieczka pierwsza
 kult pamięci
 projekt
 zerwanie między pamięcią a historią
 Pierre Nora,Między pamięcią a historią:  Les lieux de Memoire (fragment)
 makieta pomnika
 lokalizacja
zapomnienie
 pomnik rozproszony
 wymazywanie historii
 stan obecny-szczątki

 archiwum
 bibliografia
 linki stron
 kontakt


Hindenburg w dniu swoich 70-tych urodzin wśród rodziny.


Hindenburg z rodziną w Neudeck (obecnie Ogrodzieniec).


Feldmarszałek, jako naczelny szef sztabu w swoim gabinecie, 1917 r.


Prezydent Rzeszy podczas spaceru.


Hindenburg ze swoim psem.

1  2 Führer i feldmarszałek w Neudeck (obecnie Ogrodzieniec).


Hindenburg i Hermann Göring w Neudeck (obecnie Ogrodzieniec).


Hindenburg oczekujący w portalu zamku w Neudeck (obecnie Ogrodzieniec) pary królewskiej.


Adolf Hitler i Hindenburg na spotkaniu z przedstawicielami pracowników wolnego Miasta Gdańska.


Obchody 86-tych urodzin Hindenburga w Neudeck (obecnie Ogrodzieniec).

kult pamięci !Copyright © 2014   |   kult pamięci !    |   Wszelkie prawa zastrzeżone   |   kontakt: kult_pamieci@wp.pl   |   Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego   |