Kult Pamięci
historia - pamięć - zapomnienie

historia
 bitwa pod Tannenbergiem
 kult marszałka Hindenburga
 pogrzeb Hindenburga
 historia powstania pomnika
 pomnik Tannenberg-Denkmal
 nowy symbol narodowy
 charakter ideologiczny pomnika
 dzieje pomnika
 Stalag IB Hohenstein
pamięć
 miejsca pamięci
 ślady pamięci-wycieczka pierwsza
 kult pamięci
 projekt
 zerwanie między pamięcią a historią
 Pierre Nora,Między pamięcią a historią:  Les lieux de Memoire (fragment)
 makieta pomnika
 lokalizacja
zapomnienie
 pomnik rozproszony
 wymazywanie historii
 stan obecny-szczątki

 archiwum
fotografie prywatne
 bibliografia
 linki stron
 kontakt


Pomnik Rzeszy Tannenberg

Historia pomnika


Rozlegle i swobodnie rozpościerają się pagórki wschodniopruskiej krainy wokół Hohensteinu - miasta, które w sierpniowe dni 1914 roku było centrum wielkiej bitwy pod Tannenbergiem, miasta, w którego bezpośrednim otoczeniu wznosi się teraz Pomnik Rzeszy Ku Czci Hindenburga i Poległych Pod Tannenbergiem. Wokół poświęcona ziemia, ziemia święta, która oglądała bohaterską walkę o niemieckie wyzwolenie. Także rozlegle i swobodnie niczym ta kraina, mocno i hardo niczym żołnierze, którzy odnieśli tu zwycięstwo, pozdrawiają dziś ponad krajem, napominając i z powagą, wieże Pomnika Rzeszy, pozdrawiają ponad niemiecką ziemią graniczną na wschodzie, pozdrawiają w kierunku ziemi ojczystej - miejsce pielgrzymek niemieckiego narodu.

Niemiecka ufność, niemiecki hart zwyciężają nad wojskami Rosjan w najcięższym okresie wojny, w największej bitwie wojny światowej, jaką kiedykolwiek stoczono na ziemi niemieckiej. I w czasie największej opresji, już podczas wojny, niemiecka ofiarność była gotowa wznieść w miejscu walki godny pomnik ku czci poległych. Energiczne starania wschodniopruskich weteranów stworzyły jego pierwsze solidne podwaliny, wbrew wszelkim przeciwnościom ustrzeżono ideę i osiągnięto cel: w dziesiątą rocznicę zwycięstwa, 31. sierpnia 1924 roku, Generał-Feldmarszałek von Hindenburg - dowodzący w największej bitwie i jej zwycięzca - położył kamień węgielny pod budowę pomnika. Stowarzyszenie Pomnika Narodowego Tannenberg (Tannenberg-Nationaldenkmalverein) wzięło na siebie trudne zadanie zabezpieczenia budowy i jego wytrwałe starania pozwoliły zgromadzić środki. W konkursie na najlepszy projekt o wyborze planu braci Krüger, którzy zaproponowali wznieść i zrealizowali pomnik w oparciu o motyw kręgu starogermańskich miejsc ofiarnych, zadecydował sam Generał-Feldmarszałek. W stanie surowym ta potężna budowla była gotowa na osiemdziesiąte urodziny Generała-Feldmarszałka. 18. września 1927 roku nastąpiło jej otwarcie, a słowa Wodza, którymi odparł wówczas kłamstwo o winie Niemiec za wybuch wojny, znalazły szeroki oddźwięk na całym świecie. Dziś zdobią one bramę wejściową pomnika. Nadchodzą lata nieprzerwanej budowy. Mimo ciężkich czasów nieustannie postępuje rozbudowa... A nad Niemcami wschodzi nowa jutrzenka: Adolf Hitler tworzy Trzecią Rzeszę i Wodzowi największej bitwy przyznaje najgodniejsze miejsce ostatniego spoczynku, odprowadza go do Pomnika Tannenberg ustanowionego od tej chwili Pomnikiem Rzeszy Ku Czci Hindenburga i Poległych. W dniu przeniesienia sarkofagu do krypty, 2. października 1935 roku, pomnik, dzięki oświadczeniu Führera i Kanclerza Rzeszy, zostaje uczczony w najstosowniejszy sposób.

Tannenberg staje się miejscem pielgrzymek całego niemieckiego narodu.


Sponsor przekładu:

      Staffel-303-Verlag
      1  2  3  4  5 


kult pamięci !Copyright © 2014   |   kult pamięci !    |   Wszelkie prawa zastrzeżone   |   kontakt: kult_pamieci@wp.pl   |   Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego   |