Kult Pamięci
historia - pamięć - zapomnienie

historia
 bitwa pod Tannenbergiem
 kult marszałka Hindenburga
 pogrzeb Hindenburga
 historia powstania pomnika
 pomnik Tannenberg-Denkmal
 nowy symbol narodowy
 charakter ideologiczny pomnika
 dzieje pomnika
 Stalag IB Hohenstein
pamięć
 miejsca pamięci
 ślady pamięci-wycieczka pierwsza
 kult pamięci
 projekt
 zerwanie między pamięcią a historią
 Pierre Nora,Między pamięcią a historią:  Les lieux de Memoire (fragment)
 makieta pomnika
 lokalizacja
zapomnienie
 pomnik rozproszony
 wymazywanie historii
 stan obecny-szczątki

 archiwum
fotografie prywatne
 bibliografia
 linki stron
 kontaktWieża 8 Wieża Wodzów. Dowodzący samodzielnymi wielkimi jednostkami w bitwie pod Tannenbergiem są tu uhonorowani popiersiami z brązu:

jako głównodowodzący 8. Armii: generał piechoty von Benckendorff und Hindenburg; jako szef sztabu 8. Armii: generał- -major von Ludendorff; jako dowódca I Korpusu Armijnego: generał piechoty von François; jako dowódca przydzielonej wzmocnionej 5. Brygady Landwery: generał-porucznik von Mülmann; jako dowódca 1. Dywizji Kawalerii: generał-porucznik Brecht; jako gubernator Twierdzy Königsberg: generał-porucznik von Pappritz; jako dowódca XVII. Korpusu Armijnego: generał kawalerii von Mackensen; jako dowódca I. Korpusu Rezerwy: generał-porucznik Otto von Below; jako dowódca przydzielonej 6. mieszanej Brygada Landwery: generał-major Krahmer; jako dowódca XX. Korpusu Armijnego: generał artylerii von Scholtz; jako dowódca przydzielonej 35. Dywizji Rezerwy, Głównej Rezerwy Twierdzy Thorn: generał-porucznik von Schmettau; jako dowódca 70. mieszanej Brygady Landwery: generał-major Breithaupt; jako dowódca Głównej Rezerwy Graudenz: generał- -major Fritz von Ungern; jako dowódca 3. Dywizji Rezerwy: generał-porucznik von Morgen; jako dowódca 1. Dywizji Landwery: generał-porucznik Freiherr von der Boltz.

Podczas tego samego obejścia od wieży do wieży trasa wiedzie obok hal honorowych w sklepionych pomieszczeniach w murze między wieżami, hal honorowych, które pułki biorące udział w bitwie poświęciły swym poległym. Ich kolejność odpowiada kolejności wież:

Hala honorowa 1: I. Korpus Rezerwy i 6. mieszana Brygada Landwery,
Hala honorowa 2: XVII. Korpus Armijny,
Hala honorowa 3: 1. Dywizja Kawalerii, strzelcy, saperzy, tabor i twierdze,
Hala honorowa 4/Hala honorowa 5: przypadki szczególne: lotnicy, byli jeńcy wojenni i inni,
Hala honorowa 6: I Korpus Armijny; wzmocniona V. Brygada Landwery,
Hala honorowa 7: XX. Korpus Armijny, 35. Dywizja Rezerwy, 70. mieszana Brygada Landwery, Główna Rezerwa Graudenz,
Hala honorowa 8: 3. Dywizja Rezerwy, 1. Dywizja Landwery.

Upominamy i zwracamy uwagę

Pomnik Rzeszy Tannenberg otwarty jest codziennie w godz. 9 - 19 (od 15. października do 15. kwietnia w godz. 9 - 16). Nie ma obejść z przewodnikiem. Wstęp jest bezpłatny. Zwiedzający winien zachowywać się w sposób odpowiedni do powagi miejsca. Należy unikać głośnych rozmów. Palenie, spożywanie posiłków, wyrzucanie papierów i odpadków, wprowadzanie psów, robienie zdjęć pojedynczym osobom lub grupom w krypcie bądź przed nią jest zabronione.

Najlepszy przegląd całego terenu oraz przebiegu bitwy pod Tannenbergiem umożliwia mapa plastyczna Tannenberg wystawiona w specjalnym budynku w bezpośrednim otoczeniu pomnika. Niezliczona ilość małych żarówek, zapalając się, ukazuje w obrazowy sposób ustawienie i ruchy wojsk, ożywiając na nowo to wielkie wydarzenie dni sierpniowych.

Mapa plastyczna Tannenberg jest prezentowana codziennie o godz. 9, 10, 11, 11:45, 14, 15, 16 i 16:45. Pokaz trwa ok. 30 minut.

Wstęp dla dorosłych kosztuje 0,50 RM, dla dzieci poniżej 14 roku życia 0,10 RM. Młodzież w wieku od lat 14 do 18, uczniowie oraz studenci płacą 0,20 RM. Minimalna wymagana ilość uczestników: 5 dorosłych osób. Grupy powyżej 15 osób otrzymują 50% zniżki. Bilety wstępu są do nabycia w informacji turystycznej obok budynku z mapą plastyczną. Istnieje możliwość umówienia się na odrębne pokazy. Informacji o pomniku, o odwiedzinach sąsiadujących cmentarzy bohaterów i pola bitwy udzielają: biuro podróży w Hohensteinie przy Marktstraße 1, informacja turystyczna obok mapy plastycznej oraz urzędnicy zatrudnieni przy pomniku. Szczegółowe dane o pomniku, bitwie i polu bitwy zawiera „Przewodnik Tannenberg” - do nabycia w punktach informacyjnych w cenie 1 RM.

Cena tego zeszytu 10 Rpf.

Opis ilustracji na str.6. → Przekrój przez Wieżę Hindenburga
Opis na str. 9. dotyczy zdjęcia na str. 8→ Warta honorowa w krypcie Hindenburga


Sponsor przekładu:

      Staffel-303-Verlag
      1  2  3  4  5 Kopia niemieckiej broszury z opisem pomnika Narodowego Tannenberg- Denkmal, poszczególnych wież z czarno - białymi fotografiami. Druk z lat trzydziestych ubiegłego wieku.
Kopia biletu wstępu do Tannenberg-Nationaldenkmal (wym. 5,5/3 cm) z prywatnej kolekcji Witolda Olbrysia. Bilet pochodzi prawdopodobnie z 1934 r., stanowił jednocześnie formę finansowego wsparcia projektu modernizacji, przebudowy obiektu z inicjatywy A. Hitlera, po śmierci marszałka Hindenburga.

kult pamięci !Copyright © 2014   |   kult pamięci !    |   Wszelkie prawa zastrzeżone   |   kontakt: kult_pamieci@wp.pl   |   Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego   |