Kult Pamięci
historia - pamięć - zapomnienie

historia
 bitwa pod Tannenbergiem
 kult marszałka Hindenburga
 pogrzeb Hindenburga
 historia powstania pomnika
 pomnik Tannenberg-Denkmal
 nowy symbol narodowy
 charakter ideologiczny pomnika
 dzieje pomnika
 Stalag IB Hohenstein
pamięć
 miejsca pamięci
 ślady pamięci-wycieczka pierwsza
 kult pamięci
 projekt
 zerwanie między pamięcią a historią
 Pierre Nora,Między pamięcią a historią:  Les lieux de Memoire (fragment)
 makieta pomnika
 lokalizacja
zapomnienie
 pomnik rozproszony
 wymazywanie historii
 stan obecny-szczątki

 archiwum
 bibliografia
 linki stron
 kontakt


Tablica informująca o miejscu istnienia byłego obozu jenieckiego w miejscowości Królikowo. Fotografia zrealizowana jesienią 2013 r.


Królikowo, widok ogólny miejsca, w którym do 1945 r. znajdował się Stalag IB Hohenstein.

1  2 Pomnik w Królikowie, poświęcony: "Ofiarom Hitleryzmu- Młodzież Ziemi Olsztyńskiej".Fragment miejsca byłego obozu jenieckiego, widok z 2013 r.

kult pamięci !Copyright © 2014   |   kult pamięci !    |   Wszelkie prawa zastrzeżone   |   kontakt: kult_pamieci@wp.pl   |   Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego   |